Uutisen päiväys

29.10.2014← Takaisin

Hyvää työtä - hyvää mieltä -palkkiojärjestelmäopas

Opas erilaisista palkitsemistavoista, palkkiojärjestelmien rakentamisesta ja niiden käytöstä yksityisen sektorin yrityksissä.

Oppaassa käsittellään täydentäviä palkitsemistapoja ja niiden käyttöä Suomessa toimivissa yksityisen sektorin yrityksissä; erityisesti osana toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkitsemista. Oppaassa yhdistyvät aiheeseen liittyvät teoriat ja käsitteet sekä käytännön kokemukset suomalaisilta työpaikoilta.

Opas on tarkoitettu kaikille yritysten palkitsemisasioiden parissa työskenteleville henkilöille, esimerkiksi henkilöstöjohdolle, esimiehille, henkilöstön edustajille ja ylemmille toimihenkilöille. Palkitsemisasiat koskettavat kaikkia yrityksissä työskenteleviä tavalla tai toisella. Palkitseminen toimii paremmin, kun kaikki asianosaiset tietävät perusasiat palkitsemisesta.

Maksuton pdf Lakimiesliiton jäsenten käyttöön löytyy jäsensivuilta kohdasta ”Oppaat ja sopimusmallit”

Painettuja maksullisia versioita oppaasta voi tilata osoitteesta www.palkkataito.fi.