Uutisen päiväys

18.08.2019← Takaisin

Kilpailukieltotyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen lainsäädäntömuutoksista

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama kilpailukieltosopimusten muutostarpeita selvittävä työryhmä luovutti muistionsa ministeriölle 14.8.2019. Työryhmässä kartoitettiin erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi, mutta yksimielisyyttä lainsäädännön muutoksista ei löytynyt.

Lakimiesliitto on aktiivisesti pyrkinyt vaikuttamaan siihen, että kilpailukieltosopimusten käyttöä rajoitettaisiin. Lakimiesliitto katsoo, että yksi tehokas tapa rajoittamiselle olisi säätää työnantajalle kompensaatiovelvollisuus kilpailukiellon käytöstä. Lakimiesliitto toivoo, että lainsäädäntömuutokset menevät jatkovalmisteluun, kuten hallitusohjelmassa on luvattu.

Työryhmän muistio löytyy täältä. 

Aalto yliopiston taloustieteenryhmän selvitys kilpailukielloista löytyy täältä.