Uutisen päiväys

07.11.2013← Takaisin

Lakimiesliitto vahvistanut suosituksen työsuhteen vähimmäisehdoista

Vähimmäispalkkasuosituksen rinnalle on vahvistettu suositus tietyistä työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista.

Useat työehtosopimuksissakin sovitut työsuhteen ehdot ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa työelämässä. Nämä ehdot ovat yleensä työlainsäädännön minimivaatimuksia edullisempia työntekijän näkökulmasta. Mikäli jollain alalla ei ole mitään sovellettavaa työehtosopimusta, ei esimerkiksi lomarahaa makseta ellei siitä ole työsopimuksessa erikseen sovittu. 

Lakimiesliitto on laatinut listan tällaisista yleisesti vakiintuneista ehdoista erityisesti työehtosopimuksettomilla aloilla työskenteleviä jäseniään varten. Suosituksessa mainittuja asioita kannattaa tuoda esille työsopimuksen ehdoista neuvoteltaessa. Katso suositukset täältä.