Uutisen päiväys

15.10.2018← Takaisin

Lakimiesliitto lausui hallinnollisista sanktioista

Oikeusministeriön vuonna 2017 asettama työryhmä on saanut valmiiksi mietintöluonnoksen rangaistusluonteisia hallinnollisia seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä varten, ja tästä mietintöluonnoksesta ministeriö on pyytänyt myös Lakimiesliitolta lausuntoa.

Keskeinen osa mietintöluonnosta ovat hallinnollisten sanktioiden sääntelyperiaatteet, joiden joukossa ovat myös rikosprosessista tutut oikeusturvaperiaatteet – syyttömyysolettama, kaksoisrangaistavuuden kielto ja itsekriminointikielto – joihin Lakimiesliitto erityisesti on lausunnossaan kiinnittänyt huomiota.

Voit lukea lausunnon täältä.