Uutisen päiväys

29.05.2019← Takaisin

Lakimiesliitto lausui kuluttajaluottojen markkinoinnista

Oikeusministeriö on pyytänyt Lakimiesliitolta lausuntoa kuluttajaluottojen markkinointia koskevasta arviomuistiosta. Lakimiesliitto pitää kansalaisten ja kotitalouksien suojaamista ylivelkaantumiselta ja ylivelkaantumisen aiheuttamilta sosiaalisilta ongelmilta kannatettavana tavoitteena. Erilaisten korkeakorkoisten vakuudettomien kulutusluottojen markkinoinnin rajoittaminen voi olla varteenotettava keino ongelman osittaiseksi ratkaisemiseksi.

Huolena kuitenkin on, että markkinoinnin sääntely jää epämääräiseksi ja tulkinnanvaraiseksi, mikä mahdollistaa sen kiertämisen. Lisäksi tällöin tarkempien linjojen määritteleminen jää lainsäätäjän sijasta tuomioistuinten tehtäväksi. Lakimiesliitto pitääkin äärimmäisen tärkeänä, että mahdolliset rajoitukset markkinointiin valmistellaan huolellisesti ja tarkkarajaisesti.

Yleisluonteisen sääntelyn sijasta Lakimiesliitto pitää tärkeänä, että kaikkia kuluttajaluottoja tarjoavia toimijoita koskeva valvonta olisi yhdenmukaista ja tehokasta koko EU:n alueella. Sääntelyn valvonta edellyttää joka tapauksessa lisäresursseja sekä valvontaviranomaiselle että tuomioistuimille.

Lue koko lausunto täältä.