Uutisen päiväys

01.07.2020← Takaisin

Lakimiesliitto lausui laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttamisesta

Oikeusministeriössä on valmisteltu virkatyönä hallituksen esitys rikoslain 25 luvun 9 §:n laitonta uhkausta koskevan syyteoikeuden laajentamisesta virallisen syytteen alaiseksi tapauksissa, joissa laiton uhkaus kohdistuisi henkilöön hänen työtehtävänsä vuoksi. Esitys on osa Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta ja tiedonvälitystä uhkaavaan järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen.

Lausunnossaan Lakimiesliitto piti uudistamista tarpeellisena, mutta riittämättömänä. Pelkästään laittoman uhkauksen syyteoikeuden muuttaminen ei riitä, vaan laiton uhkaus on vain yksi niistä rikosnimikkeistä, joiden tunnusmerkistöön maalittaminen voi tapauskohtaisesti liittyä. Maalittamisongelma on siis paljon laajempi ja moniuloitteisempi, joten vastaava uudistus tulisi tehdä myös esimerkiksi kunnianloukkausta ja yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevien rikosten kohdalla. Esityksessä tulisi lisäksi Lakimiesliiton mielestä ottaa kantaa esteellisyyskysymyksiin ja palveluntarjoajan vastuuseen.

Koko lausunnon voi lukea täältä.

Oikeusministeriön lausuntopyyntö sekä esitysluonnos löytyvät täältä.