Uutisen päiväys

24.09.2018← Takaisin

Lakimiesliitto lausui osakeyhtiölakiin kaavaillusta muutoksesta

Oikeusministeriössä lausuntokierroksella oleva osakeyhtiölakiin kaavailtu muutos poistaisi yksityiseltä osakeyhtiöltä nykyisen 2500 euron vähimmäispääomavaatimuksen. Esitys on osa Sipilän hallituksen norminpurkuohjelmaa, ja sen tarkoituksena olisi helpottaa ammatin harjoittamista ilman henkilökohtaista vastuuta sekä vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Lakimiesliitto kannattaa esitystä yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamisen osalta, mutta katsoo, ettei esitykseen sisältyvä osakepääoman menettämistä koskevan rekisteri-ilmoitusvelvollisuuden poisto ole perusteltua. Lakimiesliiton mielestä rekisteri-ilmoitusvelvollisuuden pitäminen ennallaan turvaa luottamusta sekä velkojien asemaa.

Lue koko lausunto täältä.