Uutisen päiväys

16.05.2019← Takaisin

Lakimiesliitto lausui todistelun vastaanottamisesta video- ja äänitallenteelta hovioikeudessa

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan mahdollisuutta ottaa henkilötodistelu hovioikeudessa vastaan käräjäoikeudessa tehdyltä kuva- ja äänitallenteelta.

Lausunnossaan Lakimiesliitto tuo esiin liiton Oikeusvaltio-ohjelmassa esitetyn mahdollisuuden, että henkilötodistelun vastaanottaminen voisi tapahtua jo käräjäoikeusvaiheessa esitutkinnassa taltioidulta video- ja äänitallenteelta. Tämä lisäisi todistelun luotettavuutta, parantaisi oikeusturvaa ja sujuvoittaisi oikeudenkäyntejä, sekä toisi myös säästöjä oikeusprosesseihin.

Lue koko lausunto täältä