Uutisen päiväys

31.08.2021← Takaisin

Lakimiesliitto moittii valtion toimitilastrategiaa – strategia ei huomioi lakimiesten työn vaatimuksia

Valtion uudistetun toimitilastrategian tarkoituksena on ohjata valtion työympäristöjen ja toimitilojen käytön kehittämistä ja yhtenäistämistä. Strategia ollaan hyväksymässä syksyn 2021 aikana. Lakimiesliitto kritisoi valtiovarainministeriölle antamassaan tuoreessa lausunnossa, ettei strategia huomioi lainkaan riittävästi juristien työn vaatimuksia.

Ehdotus toimitilastrategiaksi ei huomioi riittävästi valtiolla työskentelevien juristien työn vaatimuksia. Suurin osa lakimiestehtävistä on sellaisia, joissa tietoturva ja sensitiivisen tiedon käsittely ei mahdollista ehdotetuissa monitoimitiloissa työskentelyä.

Monitoimitilalla tarkoitetaan tilankäytöltään joustavia toimitilaratkaisua, jossa useat työntekijät jakavat yhteisen tilan. Lakimiesliitto korostaa, että arkaluonteista ja salassa pidettävää aineistoa käsittelevillä lakimiehillä tulee olla jatkossakin omat työhuoneet. Oma työhuone on myös edellytyksenä keskittymistä vaativan työn tulokselliselle tekemiselle.

Strategian oletuksena on myös, että etätyötä tehdään jatkossa enemmän. Lakimiesliitto korostaa, ettei ketään voida kuitenkaan pakottaa etätöihin ja henkilökohtaisia työhuoneita tarvitaan siten myös jatkossa.

Lue lisää