Uutisen päiväys

08.07.2022← Takaisin

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

Lakimiesliitto lausui oikeusministeriön pyynnöstä hallituksen esityksestä ulosottokaaren muuttamisesta siten, että velalliselle annettavia vapaakuukausia lisättäisiin. Lisäksi ehdotus sisälsi myös muita velallisen tilannetta helpottavia toimenpiteitä.

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta ja lausuu kunnioittavammin:

Lakimiesliitto pitää esityksen tavoitteita hyvinä ja erityisesti pienituloisen velallisen asemaa parantavana. Ehdotetut muutokset ovat siten kannatettavia.


Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.