Uutisen päiväys

16.08.2022← Takaisin

Lausunto sisäasiainministeriölle esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

Sisäasiainministeriö on valmistellut esityksen poliisilain muutoksista, joilla on tarkoitus yhdenmukaistaa poliisilain 5 luvun säännökset olennaisilta osiltaan vastaamaan pakkokeinolain 10 luvun säännöksiä salaisista pakkokeinoista. Lakimiesliitto piti esitystä perusteltuina ja korosti yhteneväisyyden tarvetta. Tällä lisätään lainsäädännön ymmärrettävyyttä ja kasvatetaan kansalaisten luottamusta niin lainsäädäntöä kuin poliisin toimintaan kohtaan.

Suomen Lakimiesliitto kiittää sisäasiainministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen hallituksen esitysluonnokseen eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi ja lausuu kunnioittavammin seuraavaa:

Lakimiesliitto pitää esitystä poliisilain muuttamiseksi kattavasti valmisteluna ja ehdotettuja muutoksia perusteltuina. On tärkeää, etteivät säännökset ole epäselviä tai tulkinnanvaraisia. Tämä lisää lain ymmärrettävyyttä ja siten myös lisää kansalaisten luottamusta lainsäädäntöön ja poliisin toimintaan.

Lisäksi Lakimiesliitto pitää hyvänä, että poliisilain ja pakkokeinolain säännökset salaisten tiedonhankintakeinojen osalta ovat mahdollisimman yhteneväiset. Tämä toteutuu nyt ehdotetulla muutosesityksellä, jossa poliisilain teemaa koskevat säännökset muutetaan vastaamaan pakkokeinolain 10 luvun säännöksiä.

 

Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi


Kaikki Lakimiesliiton lausunnot löytyvät täältä.