Uutisen päiväys

29.11.2016← Takaisin

Määräaikaisten virka- ja työsuhteiden ketjuttamiselle pitää löytää vaihtoehtoja

Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilanderin mielestä oikeuslaitoksen rahoitusmallia pitäisi muuttaa siten, että virkarakenne vastaisi todellista työvoiman tarvetta. Hän viittaa valtiosektorilla vallitsevaan käytäntöön, jossa määräaikaisia virkasuhteita ketjutetaan huomattavan pitkiä aikoja. Lakimiesliiton valtuuskunta kokoontuu tänään Helsingissä päättämään liiton toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2017 ja tekemään henkilövalintoja liiton luottamusjohtoon.

”Voi esittää kysymyksen, että jos esimerkiksi tuomioistuinlaitoksessa on vuosikausia samoissa tehtävissä useissa peräkkäisissä määräaikaisissa virkasuhteissa, onko kyseessä enää määräaikainen vai tosiasiassa vakituinen virkasuhde. Työn tarvehan ei työnantajalla ole millään muotoa ollut tilapäinen, jos vuodesta toiseen jatketaan määräaikaisuutta”, Tilander ihmettelee.

Korkein oikeus ratkaisi viime vuonna kaksi tapausta, joissa se päätyi kaupunkia ja kuntayhtymää koskeneessa asiassa sille kannalle, että määräaikaisten työsuhteiden ketjutus muodosti toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen.

Lakimiesliiton julkisen sektorin neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläisen mielestä tulisi tutkia, mikä on tilanne vastaavissa valtion virkasuhteissa. ”Korkeimman oikeuden tapauksissa sovellettiin työsopimuslakia, mutta valtion virkamiesten tilanne on lainsäädännön ja oikeuskäytännön valossa hyvin samankaltainen.”

Loppujen lopuksi tilanne kilpistyy oikeuslaitoksen rahoitukseen. ”Oikeuslaitoksen rahoitus pitäisi saada rakennettua sellaiseksi, että virastot pystyvät täyttämään tosiasiallisen työvoimantarpeensa pitkäjänteisemmin kuin nykytilanteessa. Se olisi sekä työnantajan että työntekijän etu ja kansalaisten oikeusturvaan sillä olisi myönteisiä vaikutuksia”, Jore Tilander ehdottaa.

 

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jore Tilander, 041 458 0030, jore.tilander@lakimiesliitto.fi

Neuvottelupäällikkö Kirsi Venäläinen, 050 587 3528, kirsi.venalainen@lakimiesliitto.fi

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Mikko Salo, 041 458 0033, mikko.salo@lakimiesliitto.fi