Uutisen päiväys

13.02.2020← Takaisin

Codex, Justus, Pykälä ja HYY: Oikeustieteen ruotsinkielistä koulutusta ei pidä hajauttaa

Oikeustieteen opiskelijajärjestöt Codex, Justus ja Pykälä sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) vastustavat kaavailuja ruotsinkielisen oikeustieteen opetuksen laajentamiseksi Åbo Akademissa. Lakimiesliitto yhtyy tähän näkemykseen.

Åbo Akademissa voi nykyisin opiskella oikeustieteen alemman korkeakoulututkinnon (oikeusnotaari). Maisterivaiheen opintoja varten opiskelijoiden on hakeuduttava muihin tiedekuntiin. Åbo Akademi on päättänyt hakea oikeutta myös maisterivaihteen opintojen toteuttamiseen.

Lakimiesliitto vastustaa kaavailuja. Samoin useat opiskelijajärjestöt.

Codex, Justus, Pykälä ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta korostavat tuoreessa kannanotossaan (ks. liite), että mahdollisuuksia ruotsinkieliseen opetukseen pitää vahvistaa ja niin on jo Helsingi​n tiedekunnassa tehtykin. Ratkaisuna ei kuitenkaan ole niukkojen resurssien hajautus eli tässä tilanteessa opetuksen laajentaminen Åbo Akademissa.

– Opiskelijajärjestöjen kannanotto hyvin laadittu ja perusteltu. Myös Lakimiesliitossa korostamme, että oikeustieteen opiskeluun ruotsiksi on oltava riittävät resurssit. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan palvele opetuksen nykyistä suurempi hajautus eri yliopistoihin, toteaa Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna.

Lue opiskelijajärjestöjen kannanotto.