Uutiset

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttämisestä

23.09.2022

Budjettiriihessä tartuttava kriisiytyvän oikeudenhoidon ongelmiin

30.08.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

16.08.2022

Lausunto sisäasiainministeriölle esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

16.08.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

15.08.2022

Lakimiesliitto vaatii oikeudenhoitoon 50 miljoonan kriisirahoitusta

12.07.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

08.07.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

08.07.2022

Onko kansainvälinen oikeus vain diktaattorien tykinruokaa? Lakimiesliitto mukana SuomiAreenalla

08.07.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

01.07.2022

Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä

30.06.2022

Toimiston ja palvelujen aukioloajat kesällä

29.06.2022

Tutustu uuteen kunta-alan sopimukseesi – tällainen se on

28.06.2022

Neljä kaupunkia ja KT tuomittiin hyvityssakkoihin lakko-oikeuden rajoittamisesta kunta-alalla

22.06.2022

Lakimiesliitto esittää Maria Löfgreniä Akavan puheenjohtajaksi

20.06.2022

Avainta-aloille neuvottelutulos

20.06.2022

JUKO: Sopimiskyky voitti – kunta-alalle palkankorotukset ja palkkaohjelma sovintoehdotuksen mukaisesti

09.06.2022

Lausunto ulkoministeriölle asiassa Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

08.06.2022

JUKOn hallitus hyväksyi kunta-alan neuvottelutuloksen

08.06.2022

JUKO, JAU ja KT kunta-alan neuvottelutulokseen

06.06.2022