Uutiset

Lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä Pakkokeinolain muutostarpeet

29.03.2022

Yliopistojen yleinen työehtosopimus päättyy torstaina 31. maaliskuuta

29.03.2022

Rahoitusalalle uusi työehtosopimus

28.03.2022

Kunta-ala keskusteli sopimuskauden pituudesta ja palkankorotuksista perjantaina

28.03.2022

Tahti yliopistoneuvottelujen sopimuspöydässä tiivistyy

28.03.2022

JUKO: Palkkaohjelma nyt! – Vuosien 2003–2007 palkkaohjelma osoitti sen tärkeyden

28.03.2022

JUKO: Palkkaohjelmalle on lukuisia perusteita – tänään aiheena sovittelussa

24.03.2022

Yliopistoneuvottelut: pöydässä jälleen perhevapaat

24.03.2022

Kunta-alan vääntö jatkui keskiviikkona

23.03.2022

Yliopistoneuvottelut: keskeiset tekstitavoitteet tarkastelussa

22.03.2022

JUKO: Kunta-alan vetovoima vaatii palkkaohjelman – eläköitymässä kolmasosa väestä

18.03.2022

Päivän teemat yliopistoneuvotteluissa – palkkausjärjestelmä ja määräaikaiset työsuhteet

18.03.2022

Kunta-ala jatkoi avointen kysymysten käsittelyä torstaina

18.03.2022

Ministeriö siirtää JUKOn työtaistelutoimia Jyväskylässä, Rovaniemellä, Tampereella ja Kuopiossa

17.03.2022

Kunta-alan tiistain aiheina palkkavertailu ja pääsopimus

15.03.2022

Kunta-alan osapuolet keskustelivat jälleen maanantaina

14.03.2022

Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

14.03.2022

Kirkon palkansaajille uusi virka- ja työehtosopimus – palkankorotus kaikille

11.03.2022

Kunta-alan osapuolet koolla perjantaina – JUKOn tavoite palkkaohjelmasta pysyy

11.03.2022

JUKO, JHL ja Jyty jättivät Tamperetta ja Kuopiota koskevan lakkovaroituksen kunta-alan sopimusneuvotteluissa

11.03.2022