Uutiset

Vilkasta keskustelua kirkon palkoista – neuvottelutahti kiihtyy

18.02.2022

Kunta-alan osapuolet jatkoivat palkkaohjelmiensa esittelyä

18.02.2022

SOTE-neuvotteluissa esillä paikalliset sopimukset

18.02.2022

Käsittelyssä perhevapaauudistuksen valmistelu valtion neuvotteluissa

18.02.2022

Yliopistoneuvottelut jatkuivat tiistaina

16.02.2022

Kemian alan uusi työehtosopimus on nyt voimassa

15.02.2022

Tavoitteena kaksivuotinen ratkaisu valtion sopimusneuvotteluissa

15.02.2022

Neuvottelut yliopistojen työehtosopimuksesta alkoivat perjantaina

14.02.2022

Myös JUKO tavoittelee palkkaohjelmaa – SOTE-neuvotteluissa neljäs tapaaminen

10.02.2022

Kirkon neuvottelupöydässä esillä työnantajan tavoitteet

08.02.2022

Valtion neuvottelupöydässä palkansaajien tavoitteet

08.02.2022

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

08.02.2022

Lausunto oikeusministeriölle parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä: luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

08.02.2022

Alustavat palkkatavoitteet esillä kuntapuolen sopimuspöydässä maanantaina

08.02.2022

JUKO haluaa joustoa ruokatauon järjestämiseen – SOTE-neuvottelut jatkuivat perjantaina

07.02.2022

Valtiosektori käsitteli yksityiskohtaisesti tavoitteita

04.02.2022

Kirkon sopimusneuvotteluissa avattiin yhteisiä tavoitteita

02.02.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista annetun lain ja julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

31.01.2022

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta liittyen maakaaren muutostarpeisiin

28.01.2022

Vastavalmistuneen juristin vähimmäispalkkasuositus 4470 euroa kuukaudessa

24.01.2022