Uutiset

Näytetään uutiset joilla on asiasana lausunto

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta Henkilötietojen käsittely Syyttäjälaitoksessa - erityissääntelyn tarve

15.12.2022

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle Vaasan yliopiston esityksestä oikeustieteen alan yliopistollisen koulutusvastuun laajentamisesta

28.11.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta

28.11.2022

Lausunto oikeusministeriölle maalittamisen rikosoikeudellista sääntelyä koskevasta arviomuistiosta

31.10.2022

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Oikeusrekisterikeskuksen sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteristä sekä siihen liittyviksi laeiksi

16.08.2022

Lausunto sisäasiainministeriölle esitysluonnoksesta eduskunnalle poliisilain muuttamiseksi

16.08.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi asianajajista annetun lain ja luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 14 ja 15 §:n muuttamisesta

15.08.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nimikirjalain kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

08.07.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

08.07.2022

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

01.07.2022

Lausunto oikeusministeriölle oikeudenkäyntikulutyöryhmän mietinnöstä

30.06.2022

Lausunto ulkoministeriölle asiassa Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

08.06.2022

Lausunto oikeusministeriölle mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

19.05.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

17.05.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

10.05.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta rikosprosessin tehostamiseksi

02.05.2022

Lausunto puolustusvaliokunnalle asiassa VNS 11/2021 vp Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

05.04.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä Pakkokeinolain muutostarpeet

29.03.2022

Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

14.03.2022

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

08.02.2022