Uutiset

Näytetään uutiset joilla on asiasana lausunto

Lausunto ulkoministeriölle asiassa Kansallinen raportti - YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) neljäs tarkastelukierros

08.06.2022

Lausunto oikeusministeriölle mietinnöistä koskien yhdenvertaisuuslain osittaisuudistusta

19.05.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän loppumietinnöstä yrityksen saneerauksesta annetun lain kehittämiseksi

17.05.2022

Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisen hallinnon automaattista päätöksentekoa koskevaksi lainsäädännöksi

10.05.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta rikosprosessin tehostamiseksi

02.05.2022

Lausunto puolustusvaliokunnalle asiassa VNS 11/2021 vp Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

05.04.2022

Lausunto oikeusministeriölle työryhmämietinnöstä Pakkokeinolain muutostarpeet

29.03.2022

Lausunto ulkoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaikkien henkilöiden suojelemiseksi tahdonvastaiselta katoamiselta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

14.03.2022

Lausunto oikeusministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeuspalveluvirastosta ja siihen liittyviksi laeiksi

08.02.2022

Lausunto oikeusministeriölle parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän mietinnöstä: luonnos hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaiksi

08.02.2022

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta liittyen maakaaren muutostarpeisiin

28.01.2022

Lausunto oikeusministeriölle Etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmän mietinnöstä

21.01.2022

Lausunto oikeusministeriölle arviomuistiosta avioliittoon pakottamisen rangaistavuudesta

17.01.2022

Lausunto työryhmän mietintöstä lähestymiskiellon tehostamisesta

04.11.2021

Lausunto arviomuistiosta rikosvahinkolaista

03.09.2021

Lausunto hallinnon automaattisesta päätöksenteosta

20.08.2021

Lausunto oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa

30.06.2021

Lausunto sisäministeriölle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta

21.06.2021

Lausunto tuomareiden koulutusuudistuksen vaikutuksista laaditusta selvityksestä

11.06.2021

Lausunto rikosasioiden sovittelupalveluiden siirrosta oikeusministeriön hallinnonalalle

09.04.2021