Uutisen päiväys

27.03.2014← Takaisin

Työnhakijalle ja työnantajalle muistilistat

Työsopimusta laadittaessa asioista kannattaa keskustella ja sopia mahdollisimman kattavasti. Lakimiesliitto tarjoaa jäsentensä käyttöön kätevät ja tiiviit listat olennaisista seikoista.

Työnhakijan muistilista on tarkoitettu tarjoamaan tukea työnhakijalle työhaastatteluun tai työsopimusneuvotteluun valmistautuessa tai itse neuvottelutilanteeseen. Lista sisältää asiat, jotka on hyvä muistaa ottaa esille työsopimusta laadittaessa.

Tyytyväinen työntekijä on tehokkaampi ja sitoutuneempi työntekijä! Työsuhteen ehdoista on hyvä sopia avoimesti ja reilusti etukäteen. Työnantajan huoneentaulussa on lueteltu asiat, joista kannattaa sopia työntekijän kanssa työsopimusta tehdessä. Näin vältetään myöhemmin mahdollisesti syntyvät epäselvyydet ja erimielisyydet.

Molemmat ovat luettavissa jäsensivuilla kohdassa oppaat ja sopimusmallit (vaatii kirjautumisen).