Uutisen päiväys

17.04.2018← Takaisin

”Työyhteisöjen hyvinvointi perustuu toistemme kunnioittamiseen”

Akavan tuoreen selvityksen mukaan nuoret korkeakoulutetut odottavat eriarvoisuuden vähenemistä ja sukupuolten välisen tasa-arvon paranemista. Samaan aikaan nuoret kertovat kohtaavansa työelämässä syrjintää eniten iän, mielipiteidensä ja sukupuolensa vuoksi. Lakialan toimijat ottavat tänään kantaa seksuaalisen häirinnän estämiseksi.

- Olemme huolissamme kaikesta epäasiallisesta käytöksestä työyhteisöissä. Työyhteisöjen hyvinvointi ja myös taloudellinen kasvu perustuvat toistemme kunnioittamiseen työelämässä. Meillä ei ole varaa vaieta käytösongelmista, toteaa Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

- Haluamme olla rakentamassa tulevaisuuden tasa-arvoista työkulttuuria ja tukea tässä erityisesti nuoria. Haastamme mukaan niin oman toimialamme kuin koko suomalaisen työelämäkentän.

Työelämän tasa-arvo on esillä tänään oikeusministeriön, Asianajajaliiton ja Lakimiesliiton järjestämässä seksuaalisen häirinnän vastaisessa seminaarissa, joka on suunnattu lakialan johto- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimiville.

Akavan julkaiseman selvityksen mukaan seksuaalista häirintää on kohdannut viimeisen vuoden aikana 9 prosenttia 18–35-vuotiaista työelämässä olevista naisista ja 6 prosenttia miehistä. Lakimiesliiton aiemmin tekemässä selvityksessä luvut olivat selvästi suuremmat lakialalla etenkin nuorten naisten osalta. Tulosten suoraa vertailua hankaloittaa toisistaan poikkeavat kysymystavat, mutta esimerkiksi 25–34-vuotiaista naisista 26 prosenttia kertoo joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi nykyisessä tai viimeisessä työpaikassaan viimeisen viiden vuoden aikana. Miehistä näin vastaa 6 prosenttia.

Mitä Lakimiesliitto voi tehdä ilmiön kitkemiseksi?

- Muutoksessa tarvitaan tietenkin yhteistyötä työyhteisöjen kanssa, Jore Tilander toteaa.

- Yhteisseminaarimme oikeusministeriön ja Asianajajaliiton kanssa on erinomainen esimerkki asiaan tarttumisesta ja laajasta halusta löytää ratkaisuja. Tämän lisäksi tarvitsemme pitkäjänteistä työtä. Tulemme liittona julkistamaan toimintaohjeemme seksuaalisen häirinnän estämiseksi ja jatkamaan aiheesta käytävää keskustelua alan organisaatioiden kanssa.

Lakimiesliiton selvitys.

Akavan selvitys.

#Häirinnästävapaa-seminaari, suora lähetys, 17.4. klo 13.00–16.00